NE DEMİŞ...

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

Bernard Shaw