RESİM DERSİ ÖĞRENCİLERİN DİLİDİR…

RESİM DERSİ ÖĞRENCİLERİN DİLİDİR…

Japon Eğitim sisteminde, “RESİM” ve “YAZI” önemli bir yer tutar. Japonya’ da “Resim ve Yazı” insanların, eğitim düzeyini gösteren önemli bir göstergedir.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİ TANIMAYI VE DEĞERLENDİRMEYİ YAZI VE RESİMLERİNE BAKARAK YAPARLAR. KİŞİNİN YAZISININ VE FIRÇA DARBELERİNİN KİŞİLİĞİNİ AYNA GİBİ YANSITTIĞINA İNANIRLAR. Hatta Japon ekonomi ve teknolojisi, bugün geldiği noktayı, RESİM DERSİ” ne borçludur. Türkiye’ de öyle mi?

Türkiye ‘ de, “RESİM DERSİ” ne, gerekli değer verilmez.

Oysa çağdaş eğitimde, Resim, Müzik ve Beden Eğitim dersleri, birer ifade dersleridir. Hatta çocuk ve gençlerin yaşamı açısından, olmazsa olmaz konumdadırlar.
Çünkü bu dersler, öğrencilerde, zihinsel yeti ve süreçleri, duyu veya duyum, algılama, hayal, sabır, düşünme, anma, çağrışım gibi güçleri eğitmektedir.
Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır. Bu durum ise çocuğu tanıtan en önemli verilerden biridir. Yani resimlerle çocuğun; toplumsal, ruhsal, bedensel, çizgisel kısaca kişilik gelişimini bize izlettirir. Ruh sağlığı daha da gelişir.

Ayrıca çağdaş eğitimde ve gelişmiş ülkelerde, Resim-iş dersi, en az matematik ve diğer dersler kadar önemlidir. Eğitimcilerde, Resim derslerinin çocuğun gelişimine ciddi katkıda bulunduğu görüşündedirler. Hatta “Resim Dersi” Japon ekonomisinin‘de temel taşlarından biridir.

Nasıl ki Mühendislik Fakültelerinde doçent, profesörler varsa Güzel Sanatlar Fakültelerinde de doçentler profesörler vardır. Yani resim eğitimi de bilimdir. Bilgi ve emek isteyen bir iştir, değersiz değildir!

Psikologlara ve psikolojik sisteme göre, RESİM ve RENK beynimizde uyanan bir duyumdur. Bireylere, dinamiklilik ve canlılık kazandırarak, enerji aşılayarak, yaşama sevinci verir. Bu nedenle de asırlardır, insanın, yaşam içinde ve yaşantısında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Öğrencilerde psikolojik gereksinimlerinin karşılanması yoluyla resim eğitimi; eğitsel yönü güçlü, gelecekçi, çağdaş ve yetkin bir kişilik geliştirme ve kültürlenme aracı oluşturmaktadır. Resim eğitimi öğrencilerin, öncelikle psikolojik gereksinmelerinin de bir sonucudur. Resim yapan birey, ruhen sağlıklı olur.

RESİM DERSİ, çocuk ve gençlerimiz için, bir ifade dersidir. Hatta günlük yaşantılarının da vazgeçilmeyen, sadeliği ve sükûnun da bir ifadesidir. Resim yapmak çağdaş insanın, özellikle de çocuklarımızın, “SEVİNCİ, DRAMI, HAYALİ, DİLİ VE SEVGİSİ,” dir. İnsanımızı, özellikle de çocuk ve gençlerimizi, bu duygulardan mahrum bırakmak, kendi dünyasına hapsetmek, duygu ve düşüncesine de pranga vurmaktır.

Öte yandan RESİM DERSİ, düşünce ve yaratıcık eğitiminin olmazsa olmaz unsuru, hatta alfabesidir. Herhangi bir toplumda ve ülkede, düşünce ve yaratıcılık yoksa orada bilgi, bilim ve özgürlükte yok demektir. İlerleme ve uygar olmada yoktur. Bu tür ülkelerin, özgürlükten söz etmesi, uygar olduğunu söylemesi, bunda yarışması, bilim ve teknikte ilerlemesi, hele hele eğitim ve öğretim varım demesi, hiçbir anlam ve değer taşımaz. Böyle ülkeler, GERİDİR, İLKELDİR, KADERCİDİR!